Dapas Process Manager, dé workflow oplossing in de accountancy

Meer grip, meer inzicht, meer rendement met de DPM, de workflowoplossing voor accountantskantoren!

Je wilt meer grip op je werkprocessen en meer rendement. Softwarepakketten die niet met elkaar willen ‘praten’, dragen daar in negatieve zin aan bij. De Dapas Process Manager (DPM) helpt je daarom met:

  • Standaardisatie van je processen;

  • Efficiencyverbetering;

  • Voldoen aan compliance-eisen;

  • Meer grip, meer controle.

De DPM integreert de verschillende softwarepakketten waar je mee werkt en dwingt standaardwerkwijzen af. Zo kan een proces bijvoorbeeld niet worden opgestart wanneer de opdrachtbevestiging nog ontbreekt. Naast deze (aan)sturende functie heeft de DPM ook een monitoringfunctie. De DPM brengt de status van de verschillende opdrachten voor je in kaart, welke processtappen er nog gezet moeten worden en wiens handjes er bij de verschillende processtappen betrokken zijn (audit trails). Daarmee krijg je inzicht én overzicht.

Meer weten!

Management Dashboard

De DPM reikt je ook managementinformatie aan. De grafieken binnen het DPM Management Dashboard laten direct zien tot welke fasen workflows doorlopen zijn en waar ze eventueel stagneren. Kijken kan op het niveau van de individuele gebruiker, op teamniveau en op kantoorniveau. Dat levert bruikbare stuurinformatie op.

Om DPM krachtig te laten werken, leveren we bewust geen maatwerk. Waarom? Omdat maatwerk de kosten opdrijft, vertragend werkt en niet binnen onze strategie past. Dat vinden wij een meer dan legitieme reden. DPM wordt afgenomen op basis van het gebruik per klant van een accountantskantoor.

Demo aanvragen!

Nog niet overtuigd? Download de e-paper