Image
Image

Content van NOAB, Novak en SRA

Compliance is key!

Ongeacht de grootte van het kantoor, ongeacht de dienstverlening en ongeacht welke type cliënt, compliance is key! Audit, non audit of overige dienstverlening het maakt niet uit, elk accountants- en administratiekantoor heeft er mee te maken. Er zijn al te veel rechtszaken geweest, berispingen uitgedeeld, boetes opgelegd wat een gevolg is van een maatschappelijk verkeer en overheid die steeds kritischer worden. Het is heel simpel, werkt je kantoor niet in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving, dan loop je het risico daar negatieve gevolgen van te ondervinden. Onderdeel daarvan is dus ook een juiste procedure rondom de cliënt- en of opdrachtacceptatie binnen je kantoor. Iedereen weet dat je niet mag starten met een cliënt of opdracht voordat het riskproces is afgerond? Alleen hoe dwing je dat 100% af?

Doel...

Bedenken van een compliance softwareoplossing

Makkelijk?

Nee

Content van NOAB, novak en SRA

Organisaties als de SRA, Novak en NOAB helpen kantoren o.a. door kant en klare compliance vragenlijsten beschikbaar te stellen. Ben je lid van genoemde vak- of netwerkorganisatie, dan heb je de beschikking over deze content. Deze content is ook de basis voor compliance software. Onder het motto: 'jullie de content wij de software', heeft Dapas de samenwerking opgezocht met de SRA, Novak en NOAB. Alle drie de organisaties hebben hier positief op gereageerd en hun medewerking verleend.

Functies

Compliance is niet alleen het invullen van alle vragen. Compliance is ook een goede vastlegging van de overweging die de grondslag vormt om een vraag op een bepaalde manier te beantwoorden. Ook de controle hierop is van wezenlijk belang. De DCM legt elke stap vast in een zgn. audit trail. Zo is eenvoudig te zien wie, wanneer, welk antwoord heeft gegeven. Zo moet, waar mogelijk, het vier ogen principe worden toegepast of afgedwongen. Naar gelang de grootte van je kantoor kunnen meerdere medewerkers belast zijn met compliance. Elke medewerker heeft in dit proces zijn eigen taak en autoriteit. Functies als: assistent, secretariaat, manager, compliance manager, eindverantwoordelijk accountant of ‘bestuur', vormen samen de hiërarchie die zorg draagt voor het maken van de uiteindelijke beslissing om een cliënt of opdracht te accepteren of af te wijzen.

Reden...:

Vraag groot, aanbod nul

Waarom...?

Wij houden van een uitdaging

Kan toch ook met een Excel of Word lijstje?

Dat compliance meer is dan wat vragen beantwoorden realiseren wij ons bij Dapas. Daarom zijn wij vanaf 1 januari 2018 gestart met de ontwikkeling van de Dapas Compliance Manager, de DCM. De DCM bevat de content met betrekking tot de cliënt- en opdrachtacceptatie/ -continuatie van de SRA, Novak en NOAB. Deze content is digitaal samengevat in slimme vragenformulieren en workflow’s. Door niet meer met Excel/Word lijstjes te werken, maar juist de DCM in te zetten, wordt je compliance proces gedigitaliseerd en gestroomlijnd. Het maakt niet uit of je nu een klein administratie- of accountantskantoor bestuurt of je bent werkzaam bij een middelgroot of groot kantoor, de DCM zorgt ervoor dat je als kantoor in control bent over je riskprocessen. De DCM geeft direct overzicht in de nog te starten en onderhanden client- en opdrachtacceptaties en maakt inzichtelijk bij wie de volgende actie ligt.

Het was er niet!

…klopt, maar sinds 1 februari 2019 wel. Deze datum zullen wij als Dapas niet meer vergeten want het was de dag dat de Dapas Compliance Manager 1.0 live ging. De eerste compliance softwareoplossing voor accountants-/ administratiekantoren. 

De Dapas Compliance Manager maakt géén deel uit van een dure all-in-one softwareoplossing/ -licentie. De DCM is onze core business en is geen ondergeschoven stuk software. Dit is ook precies waarom SRA, Novak en NOAB graag met ons samenwerken. Daarnaast is de DCM, naast de auditpraktijk, ook direct binnen de non-audit tak inzetbaar (fiscaal, advisory en overige dienstverlening).

Belangrijk?

Zeker! én het wordt steeds belangrijker.

De prijs is een non-issue

Wij willen dat élke accountant de Compliance Manager gaat gebruiken

We hebben geluisterd!

Niet alleen v.w.b. de ontwikkeling, maar ook als het gaat om de prijs van ons product, hebben we naar u geluisterd. Wij willen dat elke accountant de Compliance Manager gaat gebruiken. De prijs mag hierin geen onoverkomelijk punt zijn...

Daarom hieronder ons nieuwe prijsmodel*: 

  • Raadpleger: EUR 5,=
  • Bewerker: EUR 15,=
  • Verantwoordelijke: EUR 25,=
* (prijzen zijn per gebruiker per maand en excl. BTW)

 

Ons prijsmodel