Image

Meer grip, meer inzicht, meer rendement met de DPM

Je wilt meer grip op je werkprocessen en meer rendement. Softwarepakketten die niet met elkaar willen ‘praten’, dragen daar in negatieve zin aan bij. De Dapas Proces Manager (DPM) helpt je daarom met:

  • Standaardisatie van je processen
  • Efficiencyverbetering
  • Voldoen aan compliance-eisen
  • Meer grip, meer controle

De DPM integreert de verschillende softwarepakketten waar je mee werkt en dwingt standaardwerkwijzen af. Zo kan een proces bijvoorbeeld niet worden opgestart wanneer de opdrachtbevestiging nog ontbreekt. Naast deze (aan)sturende functie heeft de DPM ook een monitoringfunctie. De DPM brengt de status van de verschillende opdrachten voor je in kaart, welke processtappen er nog gezet moeten worden en wiens handjes er bij de verschillende processtappen betrokken zijn (audit trails). Daarmee krijg je inzicht én overzicht.

Management Dashboard

De DPM reikt je ook managementinformatie aan. De grafieken binnen het DPM Management Dashboard laten direct zien tot welke fasen workflows doorlopen zijn en waar ze eventueel stagneren. Kijken kan op het niveau van de individuele gebruiker, op teamniveau en op kantoorniveau. Dat levert bruikbare stuurinformatie op. 

Om DPM krachtig te laten werken, leveren we bewust geen maatwerk. Waarom? Omdat maatwerk de kosten opdrijft, vertragend werkt en niet binnen onze strategie past. Dat vinden wij een meer dan legitieme reden. DPM wordt afgenomen op basis van het gebruik per klant van een accountantskantoor.