Wie is de UBO?

Blog

Het UBO-Register 

Vanaf 27 september 2020 heeft het UBO-Register haar deuren geopend. Ondernemingen zijn vanaf die datum verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben (zeg ‘uiteindelijk belanghebbende’) in te schrijven binnen 18 maanden of direct na wijziging.

Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld. De nieuwe wetgeving heeft betrekking op het registreren en vermelden van een aantal specifieke gegevens over de UBO(s) van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten zoals een BV, NV, CV, stichtingen of verenigingen.

Het UBO-Register is onderdeel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en een deel van de gegevens is openbaar en dat is niet in alle gevallen wenselijk en kan ook risico’s in zich dragen. Het UBO-Register gaat om de identificatie van de persoon in vlees en bloed. De UBO wijzigt daarom bijvoorbeeld bij toetreding en uittreding van vennoten, maar ook bij overlijden. 

Wie is de UBO? 

UBO staat voor het Engelse woord ‘Ultimate Beneficial Owner’, te weten de uiteindelijk belanghebbende. Dit betekent dat u precies moet weten wie degene is die direct of indirect:                                                                 

 • voor meer dan 25 procent eigenaar is;
 • voor meer dan 25% aandelen heeft;
 • voor meer dan 25% stemrecht heeft;
 • voor meer dan 25% economisch belang heeft.

Of als op andere wijze uiteindelijke zeggenschap blijkt, bijvoorbeeld op basis van contractuele stemrechten, etc. Als er geen UBO kan worden aangewezen op grond van bovenstaande regels, dan is het hoger leidinggevende personeel de UBO, genoemd ‘Pseudo- of Quasi UBO’. Er zijn ook organisaties die geen opgaveplicht hebben. 

Voor internationale stucturen kan het voor de Nederlandse directeur zeer moeilijk zijn om aan te geven wie de de UBO(s) is/zijn terwijl hij daar wel verantwoordelijk voor is. Een foute opgave kan tot boetes leiden maar ook een probleem zijn in de toekomst voor haarzijn carriere. En wat te denken als U bestuurder bent van een sportvereniging of kerk/moskee/synagoge etc., wilt u dat risico lopen? 

OPGAVEPLICHT:

De UBO-registratieplicht gaat gelden voor de volgende organisaties:

 • niet-beursgenoteerde vennootschappen;
 • besloten en naamloze vennootschappen;
 • stichtingen;
 • verenigingen;
 • met volledige rechtsbevoegdheid;
 • met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming;
 • onderlinge waarborgmaatschappijen;
 • coöperaties;
 • personenvennootschappen;
 • maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen;
 • rederijen;
 • kerkgenootschappen;
 • Europese naamloze vennootschappen (SE);
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE);
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV).

GEEN OPGAVEPLICHT:

Indien uw organisatie een van de volgende rechtsvormen heeft is de UBO-registratieplicht niet geldig:

 • eenmanszaken;
 • beursgenoteerde vennootschappen;
 • besloten en naamloze;
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen;
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven;
 • publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • verenigingen van eigenaars;
 • rechtspersonen in oprichting;
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes);
 • buitenlandse rechtspersonen, zoals een Ltd of GmbH en buitenlandse rechtspersonen die alleen vestigingen in Nederland hebben ('branch offices') hebben geen registratieplicht in Nederland. Wel moet de Ltd of GmbH zijn UBO(s) inschrijven in het land van oprichting.

Mocht u vragen hebben of heeft u een specifieke situatie waarbij het lastig is om de juiste UBO's te bepalen, neem dan contact met ons op! Wij helpen u, in samenwerking met Rene van den Outenaar van UBO B.V., graag verder.

Vragen / Contact

 
Rene van den Outenaar, de UBO van UBO B.V.