Compliance is key!

Inspiratie

Ongeacht de grootte van het kantoor, ongeacht de dienstverlening en ongeacht welke type cliënt, compliance is key! Audit, non audit of overige dienstverlening het maakt niet uit, elk accountants- en administratiekantoor heeft er mee te maken.

Er zijn al te veel rechtszaken geweest, berispingen uitgedeeld, boetes opgelegd wat een gevolg is van een maatschappelijk verkeer en overheid die steeds kritischer worden. Het is heel simpel, werkt je kantoor niet in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving, dan loop je het risico daar negatieve gevolgen van te ondervinden. Onderdeel daarvan is dus ook een juiste procedure rondom de cliënt- en of opdrachtacceptatie binnen je kantoor. Iedereen weet dat je niet mag starten met een cliënt of opdracht voordat het riskproces is afgerond? Alleen hoe dwing je dat 100% af?

Compliance is niet alleen het invullen van alle vragen. Compliance is ook een goede vastlegging van de overweging die de grondslag vormt om een vraag op een bepaalde manier te beantwoorden. Ook de controle hierop is van wezenlijk belang. De DCM legt elke stap vast in een zgn. audit trail. Zo is eenvoudig te zien wie, wanneer, welk antwoord heeft gegeven. Zo moet, waar mogelijk, het vier ogen principe worden toegepast of afgedwongen. Naar gelang de grootte van je kantoor kunnen meerdere medewerkers belast zijn met compliance. Elke medewerker heeft in dit proces zijn eigen taak en autoriteit. Functies als: assistent, secretariaat, manager, compliance manager, eindverantwoordelijk accountant of ‘bestuur', vormen samen de hiërarchie die zorg draagt voor het maken van de uiteindelijke beslissing om een cliënt of opdracht te accepteren of af te wijzen.

Wil je meer weten?