PEP- en Sanctiecheck

Interessante artikelen

Dapas Software heeft een integratie met de dienst CDD On Demand in de Dapas Compliance Manager (DCM). Met de integratie kan vanuit de DCM voor iedere relatie een PEP- en sanctiecheck worden uitgevoerd.

Voorbeeldrapport inschrijven webinar

De uitgebreide compliance check

De compliance check binnen de CDD On Demand oplossing vraagt automatisch gegevens op van diverse bronnen over de door u ingevoerde persoon en/of organisatie. De persoon en/of organisatie wordt op diverse punten gecontroleerd, variërend van PEP- en sanctielijsten tot insolventieregisters. Na de uitgebreide compliance check kunt u een digitaal gewaarmerkt rapport van deze persoon en/of bedrijf opvragen. Dit is uiteraard handig voor uw eigen administratie, maar vooral essentieel in het geval van een audit door de toezichthouder. Op deze manier kunt u eenvoudig bewijs van de uitvoering van de compliance check aanleveren.

Compliance check - waarop wordt gecontroleerd?

Er wordt gecontroleerd op de onderstaande punten:

 • Actieve en historische sancties: sancties zijn internationale maatregelen tegen een persoon of bedrijf. Sancties zijn maatregelen naar aanleiding van een schendig of bedreiging van de internationale vrede en veiligheid
 • Politiek prominente personen (PEP’s): er wordt gekeken of deze persoon beschouwd wordt als een politiek prominent persoon. Dit zijn vaak staatshoofden of politici. Familieleden van een PEP vormen ook een verhoogd risico.
 • Adverse media: er wordt controleert of er ergens negatieve publiciteit te vinden is over deze persoon of onderneming. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval bij een PEP of een beroemde cliënt.
 • Wetshandhavende instanties: Of deze persoon of onderneming onder toezicht staat van een wetshandhaver. Internationale en nationale opsporingslijsten worden gecontroleerd, zoals Interpol.
 • Financiële toezichthouders: Of deze persoon of onderneming onder toezicht staat van een financiële regelgevende instantie. In Nederland zijn dit de AFM of DNB.
 • Insolventieregister en insolventie vermelding: er wordt gekeken of deze persoon of onderneming staat geregistreerd in het Nederlandse insolventie register. Er wordt ook gekeken naar insolventie vermeldingen in internationale media.
 • Curatele- en bewindregister: als iemand in een curatele- of bewindregister voorkomt, kan iemand niet meer zelf beslissen over zijn/haar financiën.
 • Gediskwalificeerd bestuurder: als een persoon een bestuursverbod opgelegd heeft gekregen betekend dat dat hij/zij onbekwaam is verklaard als directeur. Een onderneming met een onbekwaam verklaarde directeur kan veel problemen op leveren.
 • Geografisch risico: er wordt gecheckt op meerdere risicolanden-lijsten. Onder andere de FATF lijst en de hoog-risicolanden lijst van de Europese Unie.

Waarom is een compliance check noodzakelijk?

De Wwft vereist (en dit is ook vanuit het standpunt van uw eigen organisatie verstandig) een risicobeoordeling en conclusie van een client alvorens er een zakelijke relatie aangegaan wordt. Om deze risicobeoordeling te kunnen maken moet u een clientonderzoek uitvoeren op een aantal zaken, waaronder of uw client een PEP is en of er andere risico’s (geografisch, distributiekanaal, product, etc.) kleven aan het aangaan van de zakelijke relatie met de client. Een compliance check controleert uw client op een aantal zaken (PEP, Sanctie, adverse media, e.d.) die nodig zijn voor deze risicobeoordeling en is daarom noodzakelijk om aan de Wwft te kunnen voldoen.

Voordelen:

 • De beste verslaglegging van de uitgevoerde controles in de vorm van een verzegeld en gewaarmerkt pdf-rapport voor in de administratie. SCOPE CDD On Demand onderscheidt zich van de concurrentie door de uitgebreide vastlegging (audit) van het controle proces. Het resultaat van het onderzoek is onder meer een digitaal gewaarmerkt pdf-formulier, zodat aangetoond kan worden dat de benodigde compliance check heeft plaatsgevonden.
 • Kwaliteit en reproduceerbaarheid. Door het combineren van verschillende internationale en nationale bronnen wordt het kwalitatief beste resultaat behaald. Het allerbelangrijkste is het vastleggen van het resultaat in een gecertificeerd pdf-rapport als bewijs voor de toezichthouder bij een audit.
 • Tijd besparen door de automatische PEP- en sanctiecheck waardoor u uw tijd aan uw cliënten kunt besteden. Doordat de PEP- en sanctiecheck automatisch uitgevoerd worden scheelt dit een hoop handmatig gezoek door de vele verschillende lijsten en bronnen. Hierdoor bespaart u een hoop tijd die u aan uw cliënten kunt besteden.
 • Alle informatie op 1 plek door de integratie tussen CDD On Demand en de Dapas Compliance Manager. Hierdoor heeft u altijd alle informatie op 1 overzichtelijke plek bij elkaar.
 • Compliant door de vele geautomatiseerd geraadpleegde bronnen zorgt ervoor dat u voldoet aan de meest actuele wet- en regelgeving. Doordat SCOPE FinTech Solutions verschillende bronnen bij elkaar zoekt en deze aanpast naar de meest actuele wet- en regelgeving bent u compliant.

Meer weten... Inschrijven webinar