Adbeco over de Dapas Compliance Manager

Testimonial

Tim Riemeijer: “Leuk om kritisch naar de content te kijken”

Tim Riemeijer werkt als assistent accountant/ kwaliteitsmanager bij de vestiging Emmen van Adbeco Accountants en Belastingadviseurs. Het mkb-kantoor kent een diverse klantenportefeuille. In oktober 2020 startte het kantoor met de Dapas Compliance Manager (DCM), die voor hen SRA-content bevat. “Wij hebben daarin nog een paar hiaten gesignaleerd, die we hebben teruggekoppeld aan SRA. Ik vind het prettig om te weten dat alle kantoren die de DCM met SRA-content gebruiken, daar nu baat bij hebben.”

Tim Riemeijer: “Ons kantoor was al wat langer op zoek naar meer houvast voor de beoordeling van het Wwft- en integriteitsrisico. Voordat we met de DCM gingen werken, hielden we dat zelf altijd bij via een intranetsysteem. Dit was tamelijk log in gebruik, bevatte ook niet altijd voldoende informatie en we hielden zelf de wet- en regelgeving bij. Om die redenen waren we op zoek naar een kant-en-klare oplossing hiervoor. Na een demosessie van Dapas hebben we de DCM aangeschaft, omdat we zagen dat dit onze onderneming het gewenste houvast zou geven voor het beoordelen van onze klanten – én om dat op een goede manier vast te leggen in dossiers voor eventuele toetsingen en systematische integriteitsrisicoanalyses (SIRA’s). Wij vinden de overzichtelijkheid van de applicatie belangrijk, in combinatie met alle wet- en regelgeving die bijgehouden wordt door SRA. Daardoor hoef je zelf niet constant over je schouder te kijken of je iets vergeten bent.”

Kritisch kijken naar content

“Als kantoor wil je gewoon Wwft-compliant zijn. In het verlengde daarvan is het ook volstrekt logisch dat je kritisch kijkt naar de methodes en tools die je daarvoor wilt inzetten. Om die reden hebben wij ook scherp naar de inhoud van de SRA-content gekeken die er in de DCM zit. Je wilt gewoon weten welke vragen daarin zitten en of dat ook precies de lading dekt voor hetgeen waarnaar je op zoek bent. Daarbij bleken op dat moment toch nog wat punten open te staan, die wel behandeld zouden moeten worden. Bij Tom Wanzing en Eric Tweebeeke (Dapas) hebben we toen aangegeven welke extra vragen er ons inziens zouden mogen worden toegevoegd aan de bestaande SRA-content. Dat hebben zij opgepakt en teruggekoppeld aan SRA. Een vraag was bijvoorbeeld gerelateerd aan corruptierisico. De beroepsvereniging voert inmiddels extra checks uit om de kwaliteit van de content te kunnen blijven garanderen.” Iedere partij heeft hier duidelijk zijn eigen rol in, benadrukt Tim. “Dapas heeft weliswaar de applicatie gebouwd en alles inzichtelijk gemaakt, maar zij werken voor de inhoud zeer bewust samen met contentpartners, zoals SRA. Zo’n contentpartner neemt dan de verantwoordelijkheid voor kwalitatief goede inhoud.”

Verandering

Het succes van een applicatie staat of valt met de wijze waarop medewerkers ermee aan de slag willen, hoe ze daarin meegenomen worden. “Bij elk kantoor merk je dat er mensen zijn die van verandering houden en mensen die daardoor in de war raken. Daarin onderscheidt ons kantoor zich ook zeker niet van andere kantoren. Een praktisch vraagstuk dat bij ons voorbijkwam, was: wie laten we met de DCM werken; mag het hele kantoor dat, of mag het alleen op een bepaald niveau worden vastgelegd? Niet iedereen is in staat om de consequenties te kunnen overzien van bepaalde antwoorden die je in de applicatie geeft. Ik zie het in ieder geval zo: met het dashboard en de geïntegreerde workflow van DCM creëer je als organisatie makkelijk overzicht in klantgerelateerde risico’s en ben je er ook zeker van dat de eindverantwoordelijken de inschattingen van andere collega’s actief monitoren.”

Ervaringen

Wat zijn de ervaringen van Adbeco met de DCM sinds de uitrol in oktober? “Als je het hebt over het gebruiksgemak van Dapas, dan ben ik daar erg over te spreken. Er zijn nog wel wat puntjes voor verbetering vatbaar, maar je merkt wel dat er altijd goed en snel gereageerd wordt op aanwijzingen, op verbeterpunten. Het feit dat je je daarin als klant gehoord voelt, vind ik belangrijk. Zo hebben wij op dit moment nog een verzoek bij Dapas liggen dat betrekking heeft op de vastlegging van bijzondere controleopdrachten die wij uitvoeren. Wanneer je nu een klant aanklikt in de applicatie, zie je een reeks bijzondere controleopdrachten onder elkaar staan, maar je kunt nog niet direct zien om welk soort opdracht het precies gaat; of het nu een productieverantwoording betreft, een eenhedenopdracht of een subsidieopdracht. Ik vertrouw er echter op dat hier op afzienbare termijn een oplossing voor komt. Dat zou voor ons toegevoegde waarde hebben.”

Annemarie Oord, tekstpartner voor de accountancybranche en duurzame bedrijven.

 

Meer weten...