Markeringen

Tips en tricks

Rode markeringen

Doordat de Dapas Compliance Manager gebaseerd is op een slim vragenformulier is het mogelijk dat door bepaalde wijze van beantwoorden er rode systeemmarkeringen optreden. Deze markeringen zijn bepaald door de content-leverancier en duiden aan dat er een mogelijk risico bestaat indien deze cliënt of opdracht wordt geaccepteerd of gecontinueerd. Vragen welke gemarkeerd worden met een rode markering kunnen niet meer door de eindverantwoordelijke worden geaccepteerd en gaan in verdere beoordeling naar degene met de compliance rol. Zo weet de medewerker belast met compliance wat er speelt en zal diegene deze vraag moeten afwerken alvorens het formulier kan worden geaccepteerd. Zo waarborgt u de kwaliteit van uw acceptaties en continuaties.

Gele markeringen

Ervaart u ook wel eens dat u tijdens het invullen van een formulier de vraag niet geheel duidelijk is of dat u het antwoord extra onder de aandacht wil brengen bij de verantwoordelijke. Geen probleem om even te overleggen, maar wat als hij of zij niet bereikbaar is. Geen probleem. In de Dapas Compliance Manager kunt u eenvoudig een gele markering plaatsen met daarin uw opmerking. De eindverantwoordelijke ziet deze tijdens het beoordelen van het formulier en zal hier zijn of haar reactie op moeten geven alvorens het formulier af te ronden.

Zo kunt u gewoon verder met het invullen van het formulier zonder te wachten op de beschikbaarheid van de eindverantwoordelijke.

Overzicht

In onderstaand overzicht ziet u de workflow van hoe een formulier door uw organisatie gaat met eventuele markeringen.

Meer weten?