Starten met continuatie

Tips en tricks

Een nieuw accountantskantoor kan direct starten en gelijk de voordelen van de Dapas Compliance Manager ervaren. Voor bestaande accountantskantoren doet de situatie zich voor dat er al bestaande cliëntacceptaties zijn.

Moet u deze opnieuw accepteren in de Dapas Compliance Manager? Dit hoeft niet. Door bij het aanmaken van de acceptatie aan te geven dat de cliënt al eerder is geaccepteerd kunt u aangeven wanneer de acceptatie heeft plaatsgevonden en waar dit document is terug te vinden. Hiermee wordt een blanco cliëntacceptatie aangemaakt met de status ‘Actief’. Ook de relatie krijgt deze status en het is mogelijk om direct een opdrachtacceptatie te starten en af te ronden.

Blijkt door uw continue monitoring van de cliënt dat de acceptatie gecontinueerd moet worden, dan voert u een clientcontinuatie uit en creeërt de Dapas Compliance Manager een blanco continatie-formulier op basis van de meest recente content en vult u het formulier in zijn geheel in. Deze input zal gebruikt worden voor de daaropvolgende continuatie. Hetzelfde geldt bij het verlopen van de geldigheid van de acceptatie. Er zal dan automatisch een blanco continuatie formulier worden gecreëerd (ook op basis van de meest recente content) welke voor het verstrijken van de actieve acceptatie ingevuld moet worden. Zo bent u altijd verzekert dat u voldoet aan de kwaliteit welke gesteld worden aan het acceptatieproces.

Wilt u meer weten?